Regulamin serwisu stoliczku.pl

-> Regulamin uwzględnia zasady oraz kryteria użytkowania witryny stoliczku.pl, żeby korzystać z bloga, niezbędna jest darmowa rejestracja. Oznacza ona respektowanie przepisów statutu.

-> Strona zabrania przywłaszczania i przedruku treści rozpowszechnianych na stoliczku.pl. Dotyczy to art. 116 „Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4 lutego 1994 r. Złamanie tej zasady związane jest z donosem na policję.

-> Kompletną odpowiedzialność prawną za treść na serwisie ponosi wyłącznie użytkownik.

Ograniczenie odpowiedzialności właściciela bloga:
– serwis stoliczku.pl ma charakter informacyjny, udostępniane w nim artykuły nie przedstawiają rad albo procedury zachowania w określonych sprawach,
– posiadacz serwisu nie jest odpowiedzialny za treść tekstów, ani za dowolne szkody powstałe w wyniku zastosowania się do zawartości tekstu,
– w tekstach przedstawiane są przekonania autorów, nie posiadacza witryny,
– posiadacz strony nie odpowiada za tematykę komentarzy pisanych pod artykułami przez internautów.

Umieszczanie artykułów:
1. artykuł powinna mieć nie mniej niż 2500 zbs,
2. umieszczane są wyłącznie składne gramatycznie teksty, treści z pomyłkami gramatycznymi i ortograficznymi są niedopuszczalne,
3. każdy artykuł musi posiadać obrazek w zgodzie z tematem przewodnim tekstu. Dodany plik musi być zgodny z Prawem autorskim,
4. zawartość artykułu powinna być niepowtarzalna i nie może być udostępniana na odmiennych blogach, zarówno przed, jak i po dodaniu na stoliczku.pl,
5. autor treści powiadamia, że teorie zamieszczone w tekście stanowią jego osobiste osądy. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za tematykę artykułów i za potencjalne straty powstałe w wyniku zasugerowania się artykułem,
6. teksty oraz domeny w linkach nie powinny zawierać niezgodnej z polskim prawem zawartości, obejmuje to także treści dla dorosłych internautów,
7. dołączane treści winny być interesujące i o charakterze demonstracyjnym. Artykuły dodane na blogu stoliczku.pl winny być przejrzyste dla wszystkich czytelników,
8. publikacja może zawierać maksymalnie jeden link w treści w formie URL lub brand.
9. autor artykułu oznajmia, że posiada do niej całkowite prawa autorskie.

-> Posiadacz serwisu stoliczku.pl może nie przyjąć publikacji bez przekazywania powodu. Dodatkowo nie będą publikowane treści, które nie wykonują warunków przedstawionych w statucie.